Jelgavas ielas
Lasītava

Zvejnieku iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Fischerstraße, Рыбачая улица

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com