Jelgavas ielas
Lasītava
Viskaļi

Viskaļu iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com