Jelgavas ielas
Lasītava
Vecais gals

Viestura iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1924. gada augusts

Viestura iela izveidojās, kad tika apvienotas Jaunā iela, Aleksandra iela: 1924. gada augusts — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Viesturs

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com