Jelgavas ielas
Lasītava

Viestura iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1924. gada augusts

Viestura iela izveidojās, kad tika apvienotas Jaunā iela, Aleksandra iela: 1924. gada augusts

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Viesturs

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com