Jelgavas ielas
Lasītava

Vecpilsētas iela

Ielas rašanās brīdis ir: aptuveni 1960. gads

Lielā iela tika atdalīta no citas ielas, Lielā iela: aptuveni 1960. gads — 1990. gada 26. aprīlis (30 gadi)

Vecpilsētas iela: 1990. gada 26. aprīlis — mūsdienas

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com