Jelgavas ielas
Lasītava

Veco strēlnieku iela

Ielas rašanās brīdis ir: pirms 1937. gada

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com