Jelgavas ielas
Lasītava
Cukurfabrika

Veco strēlnieku iela

Ielas rašanās brīdis ir: pirms 1937. gada

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com