Jelgavas ielas
Lasītava

Vecā iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Vecā iela (Altstraße, Старая улица): XVII gs. — 1924. gada augusts (vairāk par 200 gadiem)

Apvienota ar Nikolaja iela, izveidojot Rūdolfa Blaumaņa iela: 1924. gada augusts

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com