Jelgavas ielas
Lasītava

Vaļņu iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1924. gada augusts

I Vaļņu iela izveidojās, kad tika apvienotas II Valles iela, III Valles iela: 1924. gada augusts — 1940. gada 27. marts (15 gadi un 7 mēneši)

Vaļņu iela: 1940. gada 27. marts — mūsdienas

1949. gada 22. novembris: atdalījās Jāņa Asara iela

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com