Jelgavas ielas
Lasītava
Vecais gals

Uzvaras iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1924. gada augusts

Uzvaras iela izveidojās, kad tika apvienotas Akcīzes iela, Ezera iela, Lilienfelda iela: 1924. gada augusts — mūsdienas

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com