Jelgavas ielas
Lasītava

Uzvaras iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1924. gada augusts

Uzvaras iela izveidojās, kad tika apvienotas Akcīzes iela, Ezera iela, Lilienfelda iela: 1924. gada augusts

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com