Jelgavas ielas
Lasītava
Vidus

Ūdensvada iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Wasserwerkstraße, Водопроводная улица

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com