Jelgavas ielas
Lasītava

Ūdensvada iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Wasserwerkstraße, Водопроводная улица

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com