Jelgavas ielas
Lasītava

Ūdens iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Kādreiz arī Wasserstraße, Водяная улица

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com