Jelgavas ielas
Lasītava
Prospektu gals

Ūdens iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Kādreiz arī Wasserstraße, Водяная улица

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com