Jelgavas ielas
Lasītava

Tirgus iela

Ielas rašanās brīdis ir: aptuveni 1930. gads

Tirgus iela: aptuveni 1930. gads — mūsdienas

Pievienojās citai ielai, Strazdu iela: aptuveni 1944. gads

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com