Jelgavas ielas
Lasītava

Tērvetes iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Žagares ceļš (Schagarrensche Straße, Жагарская дорога): XIX gs. — 1927. gads

Tērvetes iela: 1927. gads — mūsdienas

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com