Jelgavas ielas
Lasītava

Teodora Grothusa iela

Ielas rašanās brīdis ir: pēc 1967. gada

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Teodors Grothuss

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com