Jelgavas ielas
Lasītava
Rafs

Teodora Grothusa iela

Ielas rašanās brīdis ir: pēc 1967. gada

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Teodors Grothuss

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com