Jelgavas ielas
Lasītava

Svētes iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Svētes iela (Schwethöfsche Straße, Шветгофская улица): XVII gs. — 1929. gads (vairāk par 200 gadiem)

J. Bisenieka iela: 1929. gads — 1940. gada 27. augusts (11 gadi un 8 mēneši)

Svētes iela: 1940. gada 27. augusts — 1941. gada 14. jūlijs (11 mēneši)

J. Bisenieka iela: 1941. gada 14. jūlijs — 1944. gads (2 gadi un 5 mēneši)

Svētes iela: 1944. gads — 1964. gada 8. janvāris (20 gadi un 1 mēnesis)

J. Gagarina iela: 1964. gada 8. janvāris — 1990. gada 26. aprīlis (26 gadi un 3 mēneši)

Svētes iela: 1990. gada 26. aprīlis — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Jānis Bisenieks

Jurijs Gagarins

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com