Jelgavas ielas
Lasītava

Sudrabu Edžus iela

Ielas rašanās brīdis ir: XVII gs.

Dīķa iela (Teichstraße, Болотная улица): XVII gs. — pēc 1950. gada 11. jūlija (vairāk par 300 gadiem)

Sudrabu Edžus iela: pēc 1950. gada 11. jūlija — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Sudrabu Edžus

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com