Jelgavas ielas
Lasītava

Strazdu iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1930. gads

Strazdu iela: 1930. gads — mūsdienas

Aptuveni 1944. gads: pievienojās Tirgus iela

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com