Jelgavas ielas
Lasītava

Strautu ceļš

Ielas rašanās brīdis ir: 1949. gada 22. novembris

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com