Jelgavas ielas
Lasītava
Vidus

Stacijas iela

Ielas rašanās brīdis ir: pirms 1939. gada

Stacijas iela: pirms 1939. gada — mūsdienas

Pēc 1940. gada: pievienojās Strēlnieku iela

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com