Jelgavas ielas
Lasītava
Ģintermuiža

Sniega iela

Ielas rašanās brīdis ir: pirms 1990. gada

Svētes iela: pirms 1990. gada — 1990. gada 26. aprīlis

Sniega iela: 1990. gada 26. aprīlis — mūsdienas

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com