Jelgavas ielas
Lasītava
Jaunais gals

Smilšu iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Sandstraße

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com