Jelgavas ielas
Lasītava

Smilšu iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Sandstraße

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com