Jelgavas ielas
Lasītava
Lapskalni

Slokas iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Schloksche Landstraße, Шлокская дорога

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com