Jelgavas ielas
Lasītava

Slokas iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Schloksche Landstraße, Шлокская дорога

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com