Jelgavas ielas
Lasītava
Vecais gals

Šķūņu iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Scheunenstraße

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com