Jelgavas ielas
Lasītava

Skolotāju iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Schulmeisterstraße

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com