Jelgavas ielas
Lasītava
Vidus

Skolotāju iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Schulmeisterstraße

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com