Jelgavas ielas
Lasītava

Skolas iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Schulenstraße

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com