Jelgavas ielas
Lasītava

Saules iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1930. gads

Saules iela: 1930. gads — mūsdienas

Aptuveni 1944. gads: iela nozuda

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com