Jelgavas ielas
Lasītava
Viskaļi

Salnas iela

Ielas rašanās brīdis ir: pēc 1967. gada

Salnas iela tika atdalīta no citas ielas, Savienības iela: pēc 1967. gada — mūsdienas

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com