Jelgavas ielas
Lasītava

Rudzu iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1940. gada 31. maijs

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com