Jelgavas ielas
Lasītava

Rūdolfa Blaumaņa iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1924. gada augusts

Rūdolfa Blaumaņa iela izveidojās, kad tika apvienotas Vecā iela, Nikolaja iela: 1924. gada augusts

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Rūdolfs Blaumanis

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com