Jelgavas ielas
Lasītava
Vecais gals

Rūdolfa Blaumaņa iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1924. gada augusts

Rūdolfa Blaumaņa iela izveidojās, kad tika apvienotas Vecā iela, Nikolaja iela: 1924. gada augusts — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Rūdolfs Blaumanis

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com