Jelgavas ielas
Lasītava
Jaunais gals

Rožu iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com