Jelgavas ielas
Lasītava
Miezīte

Pūra ceļš

Ielas rašanās brīdis ir: 1934. gada februāris

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com