Jelgavas ielas
Lasītava
Jaunais gals

Puķu iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1927. gads

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com