Jelgavas ielas
Lasītava
Ģintermuiža

Pogu lauku ceļš

Ielas rašanās brīdis ir: 1927. gads

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com