Jelgavas ielas
Lasītava
Dienvidu gals

Plostu iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1931. gads

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com