Jelgavas ielas
Lasītava

Pērnavas iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1974. gads

J. Lencmaņa iela: 1974. gads — aptuveni 1994. gads (20 gadi)

Pērnavas iela: aptuveni 1994. gads — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Jānis Lencmanis

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com