Jelgavas ielas
Lasītava
Vecais gals

Pasta sala

Ielas rašanās brīdis ir: pirms 1989. gada

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com