Jelgavas ielas
Lasītava
Līnijas

Pambakaru ceļš

Ielas rašanās brīdis ir: 1930. gads

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com