Jelgavas ielas
Lasītava

Palīdzības iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

G. Reijera iela (Reyherstraße, Рейерская улица): XIX gs. — 1924. gada augusts

Palīdzības iela: 1924. gada augusts — mūsdienas

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com