Jelgavas ielas
Lasītava

P. Ņesterova iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1951. gada 11. septembris

P. Ņesterova iela: 1951. gada 11. septembris — mūsdienas

Starp 1952. gadu un 1989. gadu: iela nozuda

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Pjotrs Ņesterovs

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com