Jelgavas ielas
Lasītava

Ošu iela

Ielas rašanās brīdis ir: aptuveni 1930. gads

Ošu iela: aptuveni 1930. gads — mūsdienas

Aptuveni 1944. gads: iela nozuda

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com