Jelgavas ielas
Lasītava

Nameja iela

Ielas rašanās brīdis ir: pirms 1990. gada

Zemgales iela: pirms 1990. gada — 1990. gada 26. aprīlis

Nameja iela: 1990. gada 26. aprīlis — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Namejs

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com