Jelgavas ielas
Lasītava
Jaunais gals

Nākotnes iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1956. gads

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com