Jelgavas ielas
Lasītava
Miezīte

Miezītes ceļš

Ielas rašanās brīdis ir: 1927. gads

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com