Jelgavas ielas
Lasītava

Meldru ceļš

Ielas rašanās brīdis ir: 1932. gads

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com