Jelgavas ielas
Lasītava

Mazais ceļš

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kleina ceļš: XIX gs. — 1924. gada augusts

Mazais ceļš: 1924. gada augusts — mūsdienas

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com