Jelgavas ielas
Lasītava

Māras iela

Ielas rašanās brīdis ir: 1951. gada 11. septembris

N. Žukovska iela: 1951. gada 11. septembris — 1991. gada 11. oktobris (40 gadi un 1 mēnesis)

Māras iela: 1991. gada 11. oktobris — mūsdienas

Attēli

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Nikolajs Žukovskis

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com