Jelgavas ielas
Lasītava

Ludviga iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Ludviga iela (Лудвиговская улица): XIX gs. — mūsdienas

Pievienojās citai ielai, Pētera iela: 1950. gada 11. jūlijs

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com