Jelgavas ielas
Lasītava

Lilienfelda iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Lilienfelda iela (Lilienfeldstraße, Лиліенфельдская улица): XIX gs. — 1924. gada augusts

Apvienota ar Akcīzes iela, Ezera iela, izveidojot Uzvaras iela: 1924. gada augusts

Cilvēki šīs ielas nosaukumā

Pauls Lilienfelds

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com