Jelgavas ielas
Lasītava

Liepu iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com