Jelgavas ielas
Lasītava

Lauku iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Kādreiz arī Feldstraße, Полевая улица

Attēli

El. pasts: jelgavasielas@gmail.com