Jelgavas ielas
Lasītava
Lapskalni

Lapskalna iela

Ielas rašanās brīdis ir: XIX gs.

Lapskalna iela (Lapskalnsche Straße, Лапскальнская улица): XIX gs. — 1941. gada 5. septembris

Šķūņu iela: 1941. gada 5. septembris — 1944. gads (2 gadi un 3 mēneši)

Lapskalna iela: 1944. gads — mūsdienas

Attēli

M. Ozols
El. pasts: jelgavasielas@gmail.com